ad-2946440.jpg

Eksperci

dr Magdalena Grabowska

Socjolożka,
Instytut Filozofii
i Socjologii PAN

Absolwentka Wydział Women i Gender Studies, Rutgers University. Pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Współzałożycielka Fundacji na rzecz Równości i Emancypacji STER. Prowadzi badania dotyczące historii ruchów kobiecych w Europie wschodniej, badania na temat przemocy wobec kobiet, oraz praw reprodukcyjnych oraz równości kobiet w polityce.


O zaangażowaniu w kampanię:


dr Magdalena Grabowska