ad-2946440.jpg

Eksperci

dr hab. Magdalena Radkowska - Walkowicz

Instytut Etnologii
i Antropologii Kulturowej UW

Interdyscyplinarny Zespół Badań nad Dzieciństwem UW

Doktorat otrzymała z socjologii w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, a habilitację z zakresu etnologii w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, gdzie pracuje. Członkini Interdyscyplinarnego Zespołu Badań nad Dzieciństwem UW. Interesuje się antropologią medycyny, szczególnie nowymi technologiami reprodukcyjnymi, a także studiami nad dzieciństwem i adolescencją. Autorka wielu publikacji w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych i pracach zbiorowych, oraz książek Od Golema do Terminatora. Wizerunki sztucznego człowieka w kulturze oraz Doświadczenie in vitro. Niepłodność i nowe technologie reprodukcyjne w perspektywie antropologicznej. Redaktorka kilku antologii z tekstami antropologicznymi. 


O zaangażowaniu w kampanię:


dr hab. Magdalena Radkowska - Walkowicz