breastfeeding-2090396.jpg

Skąd się bierze hejt

Karmienie piersią jest sytuacją społeczną.

dr Magdalena Grabowska

socjolożka, Instytut Filozofii i Socjologii PANKarmienie piersią jest sytuacją społeczną. Oznacza to, że wszystkie osoby znajdujące się w niej, postępują zgodnie z określonymi rolami i normami społecznymi. Jednym z powodów, dla których  czynność ta w miejscach publicznych (takich jak parki, restauracje, czy galerie handlowe) może być dla niektórych problemem, jest przekonanie, że karmienie piersią jest kwestią intymną, prywatną, a więc nienależącą do sfery publicznej. Zgodnie z obowiązującym w przeszłości, tradycyjnym podziałem ról ze względu na płeć, czynności „kobiece”: w tym gotowanie, sprzątanie, czy wychowywanie dzieci postrzegane były jako część sfery prywatnej, a „męskie”: w tym na przykład praca zawodowa, jako część sfery publicznej. Osobom, które wciąż kierują się tradycyjnymi przekonaniami na temat kobiecych i męskich przestrzeni i ról społecznych, karmienie piersią w miejscu publicznym może wydawać się nieprzystające do okoliczności, a więc „nie na miejscu”. W tej sytuacji warto jest przypomnieć, że od ponad stu lat kobiety są obecne w sferze publicznej. W 1918 roku Polki uzyskały prawa wyborcze, a w kolejnych dziesięcioleciach wprowadzone zostały regulacje dotyczące równości płci w sferze zatrudnienia, edukacji i polityki. Emancypacji kobiet towarzyszyło osłabienie podziału na sferę prywatną i publiczną: część obowiązków uznawanych wcześniej za domenę prywatną, w tym opieka nad małymi dziećmi przeszła na rzecz instytucji państwowych i społecznych (takich jak żłobki czy przedszkola), a dzieci i ich opiekunowie (zarówno kobiety, jak i mężczyźni) są stałym stałym i ważnym elementem życia społecznego, nie tylko domowego. Emancypacja kobiet, jak każda ważna zmiana społeczna budzi różne reakcje (również negatywne), które można łagodzić poprzez negocjacje społeczne.

Kobiety są dziś pełnoprawnymi, aktywnymi uczestniczkami życia społecznego, w każdym jego aspekcie. Dlatego ważne jest, żeby sytuacje związane z opieką nad małym dzieckiem, w tym karmienie piersią traktować jako sytuacje przynależące także do sfery publicznej. Uznanie karmienia piersią za sytuację społeczną wymaga, aby jej uczestnicy i uczestniczki mieli świadomość własnego położenia: swojej pozycji i roli społecznej. Stworzenie katalogu zachowań stosownych do rozmaitych pozycji, w jakich znajdują się uczestnicy tej sytuacji, jest celem kampanii promującej tą czynność w sferze publicznej. Pozwoli ona wypracować wzorce zachowań adekwatne do potrzeb kobiet, wzmacniające akceptację karmienia piersią jako ważnego aspektu życia społecznego, a także ułatwiające osobom postronnym odpowiedzenie na potrzeby karmiących.  Ustalenie, w drodze interakcji i negocjacji, ram zachowań wspierających akceptację karmienia piersią przyczyni się z pewnością do szerszego uznania tej praktyki za część życia społecznego oraz wzmocnienia obecności i uczestnictwa kobiet w sferze publicznej.

dr Magdalena Grabowska