ad-2946440.jpg

Eksperci

dr hab. Anna Szuster - Kowalewicz

prof. UW , kierownik Katedry Psychologii Społecznej

Wykłada psychologię społeczną, prowadzi seminaria magisterskie i doktorskie z zakresu psychologii społecznej i osobowości. Jest członkiem European Association of Social Psychology.
Od lat osiemdziesiątych kieruje badaniami nad uwarunkowaniami motywacji i zachowań prospołecznych. Jest autorką monografii W poszukiwaniu źródeł ludzkiego altruizmu (2005), wyróżnionej nagrodą Ministra NiSzW, współautorką zbioru O różnych obliczach altruizmu (2007). „Rozmowy o rozwoju osobowym …”(ostatnia książka) prowadzone z prof. Jarymowicz przybliżają zainteresowanym psychologią, ograniczenia i możliwości tkwiące w procesie indywidulanego rozwoju.  Jest także autorką licznych artykułów o zasięgu międzynarodowym. Obecnie kontynuuje badania nad czynnikami warunkującymi zdolność dostrzegania perspektywy innych ludzi. W najnowszych pracach badawczych podjęła problematykę cyberprzemocy rówieśniczej i oddziaływań ukierunkowanych na jej ograniczanie.


O zaangażowaniu w kampanię:


dr hab. Anna Szuster - Kowalewicz